Frivilligskemaet på vej til en del af klubbens medlemmer

Publiceret: Fredag, 29. december 2017 14:57
Skrevet af Sten Egholm Jørgensen

Lige i starten af det nye år lander klubbens frivilligskema i mailbakken hos nyere medlemmer og medlemmer, der ikke fik svaret, første gang det var ude.
Inger, Jonathan og Mette har lavet mindre justeringer i forhold til version 1, men hensigten er stadig den samme: 

-          at give medlemmerne mulighed for at hjælpe med de opgaver, de har mest lyst til.
-          at give medlemmerne mulighed for at få indflydelse på og sætte præg på klubben.
-          at gøre det lettere for nyere klubmedlemmer at komme godt med i klublivet.
-          at synliggøre klubbens opgaver.
-          at undgå at spørge medlemmer, som ved, de ikke har mulighed for at hjælpe.
-          at gøre det lettere for udvalg og andre som koordinerer hjælpen til diverse opgaver. 

Hvis du ikke modtager link til skemaet, kan det skyldes, at du din adresse i o-service ikke er korrekt. Dette kan du selv tjekke og rette. 

Jeg håber, alle vil tage godt imod skemaet og yde det den velfortjente interesse. 

Det seneste nummer af Dansk Orienterings Forbunds blad ”Orientering” indeholder desuden en artikel om vores erfaringer med frivilligskemaet.


Gode frivillige kræfter i spil til YACS 2016. Det rundsendte frivilligskema tydeliggør, hvor forskelligartede opgaver, vi sammen løser i løbet af et år.