INDBYDELSE

 

http://www.silkeborg-ok.dk/silkeborgok/billeder/ikoner/sok_roed-s.jpg

Silkeborg OK, MTB-O i Søhøjlandet

13. – 15. juni 2014

.

Stævne

4., 5. og 6. afdeling af MTBO cup og 13.6. er 4 afdeling og 15.6. er 5. afdeling af Trimtex cup

Løbsområde og klassifikation

13.6. Skanderborg Dyrehave sprint

14.6. Silkeborg Nordskov mellemdistance

15.6. Silkeborg Sønderskov/Sletten langdistance

Kort

Skanderborg Dyrehave revideret til MTBO i 2014, 1:10.000, ækv. 2,5 m

Silkeborg Nordskov MTBO kort revideret 2014, 1:10.000, ækv. 5 m

Silkeborg Sønderskov/Sletten MTB-O kort revideret 2014, 1:15.00, ækv. 5 m

Terrænbeskrivelse

Skanderborg Dyrehave er en let kuperet blandingsskov med et fintmasket stibillede med hovedsagelig god kørbarhed,

Silkeborg Nordskov er storkuperet blandingsskov med god kørbarhed. Nogle stier kan være præget af arbejdskørsel efter oprydning efter vinterens storme.

Sønderskoven/Sletten er storkuperet blandingsskov. Kørbarheden er hovedsagelig god.

Stævneplads /center

Silkeborg OK´s klubhus, Vejlsøvej 7, 8600 Silkeborg fungerer som stævnecenter. I klubhuset er der omklædning og bad for alle 3 etaper. Parkering ved Ferskvandscentret, 1. stikvej efter indkørslen til centret. Skærm er opsat.

Skanderborg Dyrehave: Stævneplads i skoven, afmærkning fra vej 180 umiddelbart syd for Skanderborg.

Silkeborg Nordskov: ” De Små Fisk” i vestlig udkant af Sejs. Afmærkning på Sejsvej.

Sønderskoven/Sletten: Knøsgården, afmærkning på landevejen Ry-Rodelund samt på Paradisvejen,

Parkering

13.6. Skanderborg: På institutionen Sølund, afmærkning ved vej 180.

14.6. Norskoven: På stævnepladsen

15.6. Sønderskoven: På stævnepladsen.

Afstande

13.6. Parkering-stævneplads 200 – 400 m. Start ved stævnepladsen

14.6. Stævneplads til start, ca. 2 km

15.6. Stævneplads til start, ca. 500 m

Start

Individuel start med fremkald 3 min før start. Kortet udleveres 1 min før start.

13.6. 1. start kl. 18.00, startinterval 2 min

14.6. 1. start kl. 10.00, startinterval 2 min

15.6. 1. start kl. 10.00, startinterval 3 min

Instruktion og starttider

Ophænges på stævneplads og ses på http://www.silkeborg-ok.dk

Klasser

Bane

Banenr.

13.5. længde

14.5. længde

15.5. længde

 

H/D12

6

Ca. 2 km

Ca. 3 km

Ca. 3 km

 

D-16

5

Ca. 3 km

Ca. 6 km

Ca. 9 km

D-20

3

Ca. 4 km

Ca. 9 km

Ca. 14 km

D21

2

Ca. 5 km

Ca. 11 km

Ca. 20 km

D40

3

Ca. 4 km

Ca. 9 km

Ca. 14 km

D50

4

Ca. 4 km

Ca. 8 km

Ca. 12 km

D60

5

Ca. 3 km

Ca. 6 km

Ca. 9 km

D70

5

Ca. 3 km

Ca. 6 km

Ca. 9 km

H-16

4

Ca 4 km

Ca. 8 km

Ca. 12 km

H-20

2

Ca. 5 km

Ca. 11 km

Ca. 20 km

H21

1

Ca. 6 km

Ca. 15 km

Ca. 28 km

 

H40-

2

Ca. 5 km

Ca. 11 km

Ca. 20 km

H50

3

Ca. 4 km

Ca. 9 km

 Ca. 14 km

H60

 

H70

4

 

5

Ca. 4km

 

Ca. 3 km

Ca. 8 km

 

Ca. 6 km

Ca. 12 km

 

Ca. 9 km

Åbne baner

Banerne 1 – 6 kan købes på stævnepladsen så længe lager haves. Pris bane 1 – 4 kr. 90, bane 5 – 6 kr. 60

Kontrolsystem

Der anvendes EMIT. Anvendes egen brik, skal briknummer oplyses ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr.

Der anvendes samme brik alle 3 dage. Brikker udleveres ved start.

Præmier

Der er ingen præmier.

Tilmelding

Klubvis via O-service, husk at oplyse briknummer. Senest fredag den 6. juni 2014  kl.24:00. Evt. henvendelse i forbindelse med tilmelding kan ske til tilmeldingsmodtager: Erik Bobach ( erik@bobach.eu ).

Udenlandske deltagere, eller deltagere der ikke er medlem af en O-klub, kan tilmelde sig pr. mail senest den 6. juni til e-mail: erik@bobach.eu

Efteranmeldelse

Der er ingen eftertilmelding, men åbne baner kan købes på dagen, så længe lager haves.

Åbne baner

Se under efteranmeldelse.

Startafgift

Startafgift D/H-20 50 kr.; D/H21- 80kr. pr. dag. Leje af leje af emitbrik 15 kr. pr. dag.

Bortkomne brikker erstattes med 400 kr.

Indbetaling til

Indbetaling klubvis sammen med evt.brikleje til
Silkeborg OK på konto nr. 7844-7766557 Jyske Bank.
Husk at oplyse afsenderklub.

Toilet

Der er ikke toilet ved sprinten den 13.6.

Den 14.6. er der offentlig toilet med begrænset kapacitet  på stævnepladsen.

Den 15.6. er der toiletadgang på Knøsgården. Begrænset kapacitet

Resultatformidling

På stævnepladsen og på http://www.silkeborg-ok.dk

Stævneorganisation

Stævneleder: Claus Poulsen Silkeborg OK.

E-mail: claus.m.poulsen@gmail.com, tlf. 60294290
Banelæggere: 13.6. Peter Sinding Poulsen, SOK

                        14.6. Flemming Johannsen, SOK

                        15.6. Henriette Klostergaard Rokkjær, OK Pan

Stævnekontrollant: Katrine Wisgaard, Silkeborg OK
Banekontrollant: 13.6. Poul Mouritsen, SOK

                           14.6. Morten Kjær, SOK

                           15.6. Rene Rokkjær, OK Pan

Dommer: MTB-O udvalget

Bemærkninger

Overnatningsmuligheder: Silkeborg eller Skanderborg Vandrehjem, se

http://www.danhostel.dk/

Eller Gudenåens Camping 300 m fra stævnecentret, se

http://gudenaaenscamping.dk/

Oplysninger

Yderligere oplysninger, kontakt stævnelederen.